Цена:


CPAP-BiLEVEL апарати

Лечението на обструктивна сънна апнея е най-ефективно с апарати СРАР. Ефектът е в осигуряването на проходимост на  горните дихателни пътища. Лечението с тези апарати предотвратява възникването на обструкция, възстановява и подобрява качеството на съня, намалява се дневната сънливост.

CPAP-апаратите могат да бъдат три вида:
1. Неавтоматичен CPAP – Лечебното налягане е предварително фиксирано и постоянно
2. Автоматичен CPAP - Лечебното налягане варира автоматично в предварително зададени от специалистите стойности според потребностите на пациента.
3. Апарати с две нива на налягане /BiLEVEL/ – устройството променя стойностите на подаваното налягане във връзка с фазите на дишането;
Повечето апарати позволяват запис на резултатите от терапията през всяка отделна нощ. Това дава възможност за периодична коригиране на параметрите на терапията за постигане на максимален ефект.
Правилно проведената терапия води до коригиране на нарушенията, намаляване на сърдечно-съдовия риск, подобряване на съня, изчезване на дневната сънливост, депресивните симптоми, честото нощно уриниране, намаляване на теглото. Пациентите се чувстват жизнени и работоспособни.
 

CPAP Morfeus MobiakCare + Овлажнител

 

CPAP Morfeus Soft MobiakCare + Овлажнител

 

AUTO-CPAP Morfeus II MobiakCare + Овлажнител

 

AUTO-CPAP Morfeus MobiakCare + Овлажнител

 

Bilevel Ventus 20 S

 

Bilevel Ventus 25 ST

 

Овлажнител за Ventus Bilevel

 

Устройство за дезинфекця на CPAP апарати и маски

Нов