Цена:


CPAP-BiLEVEL консумативи и резервни части

Кислороден адаптер за маски CPAP и BiLevel

 

Дихателна тръба за апарати CPAP и BiLevel

 

Филтър за апарат Ventus черен

 

Филтър за апарати Morfeus (бял)

 

Филтър за апарат Ventus бял

 

Оксиметър за Morfeus Soft и Auto II