Автономни димни пожароизвестители

Автономните димни датчици са технически най-елементарната, но достатъчно ефективна мярка за пожароизвестяване. Те се захранват от батерия, което ги прави независими от прекъсване на електричеството.

Подходящи са за алармиране при възникване на опасност от пожар във всяко домакинство, както и в домовете на самотни и трудноподвижни хора.

Своевременното алармиране  би могло да го предотврати или спомогне за по-бързото му потушаване.

Автономен димен пожароизвестител NF 5