Кислородна бутилка с вентил 25Е - стомана 10 л

Кат. номер: 0202013 
Марка: MOBIAK CARE

Oписание на продукта

Кислородна бутилка с вентил 25Е - стомана 10 л

  • Капацитет: 10 л
  • Височина: 98 см
  • Тегло: 17,2 кг
  • Налягане: 200 бара
  • Тестово налягане: 300 бара
  • Размери (мм): Височина: 845 ± 8,5 / Диаметър: 136 ± 1,37
  • Размери (шийка): 25E
  • Тегло (празно): 11,5 кг

Medical Oxygen Steel Tanks with Valve 25E 10lt
CODE: 0202013

Capacity: 10 lt
Height: 98 cm
Weight: 17,2 kg
Pressure: 200 bar
Test Pressure: 300 bar
Dimensions (mm): Height: 845 ± 8,5 / Diameter:136 ± 1,37
Dimensions (Neck): 25E
Weight (empty): 11,5 kg