Кислородна бутилка с вентил 25Е - стомана 16 л

Кат. номер: 0202030 
Марка: MOBIAK CARE

Oписание на продукта

Кислородна бутилка с вентил 25Е - стомана 16 л

  • Капацитет: 16 л
  • Височина: 110 см
  • Тегло: 26,15 кг
  • Налягане: 200 бара
  • Тестово налягане: 300 бара
  • Размери (мм): Височина: 845 ± 1,0 / Диаметър: 178 ± 1,78
  • Размери (шийка): 25E
  • Тегло (празна): 23,0 кг

Medical Oxygen Steel Tanks with Valve 25E 16lt
CODE: 0202030

Capacity: 16 lt
Height: 110 cm
Weight: 26,15 kg
Pressure: 200 bar
Test Pressure: 300 bar
Dimensions (mm): Height: 845 ± 1,0 / Diameter:178 ± 1,78
Dimensions (Neck): 25E
Weight (empty): 23,0 kg