Кислородна бутилка с вентил 25Е - стомана 50 л

Кат. номер: 0202009 
Марка: MOBIAK CARE

Oписание на продукта

Кислородна бутилка с вентил 25Е - стомана 50 л

  • Капацитет: 50 л
  • Височина: 166 см
  • Тегло: 72,70 кг
  • Налягане: 200 бара
  • Тестово налягане: 300 бара
  • Размери (мм): Височина: 1485 ± 10 / Диаметър: 229 ± 22,9
  • Размери (шийка): 25E
  • Тегло (празна): 57,0 кг

Medical Oxygen Steel Tanks with Valve 25E 50lt
CODE: 0202009

Capacity: 50 lt
Height: 166 cm
Weight: 72,70 kg
Pressure: 200 bar
Test Pressure: 300 bar
Dimensions (mm): Height: 1485 ± 10 / Diameter:229 ± 22,9
Dimensions (Neck): 25E
Weight (empty): 57,0 kg